1. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego „biometryczne” - kolorowe, format zdjęcia: 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość), jasne i jednolite tło, (twarz powinna zajmować 70%-80% zdjęcia, twarz na wprost z otwartymi oczami, zamknięte usta, naturalny wyraz twarzy, oczywiście bez nakrycia głowy i okularów, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie.

3. Ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem.
Możemy Państwu zaoferować ksero za dodatkowo opłatą 1zł

4. Wniosek wizowy
Wypełniony kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek (uwaga: należy dokładnie wypełnić dane dotyczące członków rodziny).

5. Rezerwacje wykupionego przelotu lotniczego i rezerwacji hotelowej
Rezerwacje hotelowe oraz lotnicze na każdy planowany wjazd i wyjazd, przy wizach 2 krotnego wjazdu (dwie rezerwacje). W przypadku kiedy Państwo jeszcze nie posiadają rezerwacji – możemy Państwu pomoc za dodatkową opłatą 12,3 zł / osobę.

Adres korespondencji - punkt skladania i wydawania paszportów (również za pomocą poczty tradycyjnej):

Prime Tech Sp. z o.o.

ul. Głowna 4

03-113 Warszawa