Opis procedur i cennik opłat znajduje się tutaj. Uwaga – opłaty zmieniają się zgodnie z informacją z Konsulatu Chin

Wizę wielokrotną wydaje się osobom już wcześniej przebywającym na terenie Chin na podstawie wizy biznesowej. Do wizy rocznej konieczne są wcześniejsze częste wyjazdy biznesowe.

Ekspresowe wizy:
Konsulat pracuje wyłącznie w pon. środę i czwartek, dlatego wizowanie w trybie ekspresowym przykladowo odbywa się w następujacy sposób: składamy w poniedziałek – będzie najwczesniej na czwartek, składamy w środę będzie na poniedziałek, skladamy w czwartek będzie w środę. Postaramy się Panstwu pomoc również w wyjątkowych sytuacjach.
Wydział Konsularny z reguły nie wydaje wiz w dniu złożenia dokumentów.
Czas wyrabiania wiz liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wiz.
Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
Wjazd do Chin musi się odbyć nie później niż 3 dni przed końcem ważności wizy.

Adres korespondencji - punkt skladania i wydawania paszportów (również za pomocą poczty tradycyjnej):

Prime Tech Sp. z o.o.

ul. Głowna 4

03-113 Warszawa