Cena pośrednictwa:

Pojedyncza wiza wjazdowa: 88 zł

Wielokrotna wiza wjazdowa: (umożliwiająca wielokrotne wyjazdy w ciągu roku): 480 zł

 
Dodatkowo (opłaty konsularne opłatach pobieranych od obywateli polskich ubiegających się o wizy wjazdowe do Chin)
 

"Od dnia 14 marca 2016 roku Wydział Konsularny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pobiera od obywateli polskich ubiegających się o wizy wjazdowe do Chin następujące opłaty:

1. Za indywidualną wizę wjazdową do Chin każdego typu pobiera się 260 złotych;

2. Za wydanie wizy w trybie ekspresowym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 110 złotych.

3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydania wizy superekspresowej za dodatkowa oplata 160 złotych.

Wydział Konsularny Ambasady Chin w Polsce" (źródło: http://pl.china-embassy.org/pol/lsyw/t1346862.htm)

Adres korespondencji - punkt skladania i wydawania paszportów (również za pomocą poczty tradycyjnej):

Prime Tech Sp. z o.o.

ul. Głowna 4

03-113 Warszawa